Dansk Projekteringsselskab sælger erhvervsejendomme og grunde.

Vi hjælper personer, fonde og selskaber. desuden bistår vi grupper af købere af erhvervsejendomme med at udforme rammer for købernes samarbejde om købet i form af interessentskabs- og kommanditselskabsetableringer.

Vi sikrer endvidere administrationen af de indkøbte ejendomme.

Som du kan se ovenfor, skal du - gerne sammen med din advokat eller revisor - bare træffe beslutningen om at ville købe en erhvervsejendom, herefter kan vi hjælpe dig videre med resten.