Før du investerer

Det er vigtigt at ejendommen passer til din og din families økonomi. Du bør se din økonomi i en helhed og have undersøgt hvad din pensionsopsparing indeholder. Hvis din pensionsopsparing indeholder en overvægt af rentebærende aktiver såsom obligationer, kan det tale for at vælge en investeringsejendom. Hvis din pensionsopsparing indeholder en stor del ejendomsselskaber kan det tale for at vælge et højtforrentet værdipapir i stedet for en investeringsejendom.
Rådfør dig med din advokat eller revisor og tag fat i os. Så hjælper vi med resten.

Eksempler på investeringsejendomme

På fotos nedenfor kan du se eksempler på de investeringsejendomme vore medarbejdere allerede har solgt